Business & Finance

Contact Us

Lisa Lewis

Lisa Lewis Business Manager

e: llewis@hdcsd.org p: 641-456-4300 f: 641-456-5750

Amanda Heiden

Amanda Heiden Board/Superintendent Administrative Assistant

e: aheiden@hdcsd.org p: 641-456-4300 f: 641-456-5750

Anne Lewis

Anne Lewis Human Resources Manager

e: alewis@hdcsd.org p: 641-456-4300 f: 641-456-4300

Verla Pecha

Verla Pecha Administration Office Assistant

e: vpecha@hdcsd.org p: 641-456-4300 f: 641-456-4300